Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador

Nou vial de connexió entre av. Meritxell, c. l’Aigüeta i c. Sant Salvador

Andorra la Vella, Principat d’Andorra. Obra acabada l'any 2001.

ANTECEDENTS

El projecte, permet portar a terme una de les noves vialitats definides en el Pla General d’Urbanisme del 1996.

MEMÒRIA DEL PROJECTE

El projecte vol aconseguir mitjançant una operació de “Costura Urbana”, la connexió entre l’avinguda Meritxell, carrer de l’Aigüeta i carrer Sant Salvador, permetent la comunicació rodada entre el carrer de l’Aigüeta i l’avinguda Meritxell, i la comunicació exclusivament de vianants entre el carrer San Salvador i l’avinguda Meritxell.

Donat el desnivell existent de 2,88m, la connexió de vianants entre l’avinguda Meritxell i el carrer Sant Salvador, es realitza mitjançant una escala de 18 graons dividida en dos trams de 7 i 11 graons. El primer tram s’inicia al nivell del carrer de l’Aigüeta, té una amplada variable i és paral·lel al carrer de la part inferior, mentre que el segon tram té una amplada constant de 3,20m coincidint amb la part central del carrer de Sant Salvador. En aquest carrer i a ambdós costats de l’escala, queden dos espais com a miradors, orientats vers a l’avinguda Meritxell. Entre els dos trams d’aquesta escala es forma un replà de forma triangular que articula el gir que es produeix entre el nivell superior i l’inferior.

El nou vial entre el carrer de l’Aigüeta i l’avinguda Meritxell, està definit per voreres i calçada, amb diferents tipus de material i sense diferencies de nivell. A la calçada es col·loquen llambordes de formigó prefabricat, material adequat tant per a l’ús de trànsit rodat com pel de vianants, i a les voreres es col·loquen lloses de granet de 0,40 x 0,80 i 6cm de gruix.

Les pendents transversals seran del 2% vers l’interior del vial.

El nou vial es pot dividir, per fer la seva descripció, en tres parts:

La primera part, va des de l’avinguda Meritxell fins a l’escala, amb una amplada de 9m, repartits en calçada de 4,20m i dues voreres a cada costat de 2,40m.

Continua el nou vial envoltant el nou edifici de Banca Mora, amb una pendent del 3,37% i amb les mateixes dimensions de vorera i calçada fins al nou local destinat a Centre de Salut. Per salvar el desnivell existent entre el nou vial i la placeta, es construeix un mur que en el seu punt més alt és d’1,5m i que en el seu punt més baix acaba en una font a nivell de paviment. Aquest mur s’utilitzarà com a banc.

Al peu d’aquest mur i paral·lel al mateix, discorre una canal de 0,40m d’amplada que porta l’aigua des de la font fins l’altre extrem, recordant la presència en aquest lloc del rec de l’Aigüeta. Per realçar la “nova Aigüeta”, es col·loquen uns projectors dins del rec cada 2m. Al final del recorregut l’aigua es recull i es fa recircular mitjançant bombeig elèctric.

També en una línia paral·lela al mur i al costat de la placeta es disposaran tres arbres que donaran un contrapunt vegetal a l’extensió de paviment mineral que cobreix la superfície de la plaçeta. Aquests arbres seran xops o similars, per ser l’espècie típica de llocs humits o de vora dels rius.

Aquest mur tanca un espai entre el carrer de l’Aigüeta i els edificis de la placeta. En aquesta placeta hi ha locals de restauració que disposarien d’un espai d’expansió molt agradable per ubicar taules a l’exterior, on la presència i rumor de l’aigua, i l’ombra i soroll de les fulles dels arbres, convidaran a la relaxació.

Amb la intenció d’accentuar l’efecte de desnivell que hi ha entre el nou vial i la placeta, l’aplacat del mur que acompanya la “nova Aigüeta” és un marbre de color vermellós, color que ressaltaria respecte del gris del granet del paviment general.

El citat mur té una amplada d’uns 40cm i uns 30cm d’alçada respecte al nou vial, alçada que s’aprofita per disposar un banc lineal de fusta d’iroko de 20m tot al llarg del mur. Aquest mur va aplacat tant horitzontal com verticalment del mateix granet que el nou vial, amb la qual cosa es dóna l’efecte de continuïtat entre ambdues parts.

En l’últim tram la calçada es situa en el centre del vial quedant dues voreres a cada costat de 3,30m.

El paviment del carrer situat entre el edifici del banc i l’actual centre comercial “Escalè” serà tot de granet gris com el dels laterals dels carrers restants de la intervenció. En aquest carrer es disposa mobiliari urbà (bancs i fanals) i arbres formant una línia que vol ser continuació de la façana oposada a l’edifici del banc en la part de l’avinguda Meritxell i que per la seva situació divideix el carrer en dues parts desiguals deixant la part ampla amb la dimensió suficient per a l’accés de vehicles a l’entrada de l’aparcament de Banca Mora.

+ info

Nou Parc de Lleure d’Encamp

Projecte i Direcció de les obres de construcció.Participació al Concurs d'Idees.Prat Gran de l'Areny i Prat del Germà, Encamp.Setembre del 2020.

+ info

Xalet Roser

Projecte de vivenda unifamiliar aïllada.Carrer Les Costes dels Vilars, Escaldes-Engorgany, Principat d'Andorra.Obra acabada l'estiu del 2018.

+ info

Nova Base del COEX

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d'Andorra.Desembre del 2016.

+ info

Centre Esportiu d’Ordino (CEO)

Projecte de Remodelació i Projecte Energètic.1er. Premi del Concurs, agost del 2013.Ordino, Principat d'Andorra.Recepció definitiva de l'obra, novembre del 2015.

+ info

Residència Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell

Reforma i Ampliació.2on. Premi del Concurs d'Idees.Santa Coloma, parròquia d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Juliol del 2015.

+ info

Pla Parcial UA SUBLE Cabeca

Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Aprovació definitiva. Resolució març del 2015.

+ info

Nova Seu d’Andorra Telecom

Participació al Concurs d'Idees.Avinguda Meritxell, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2014.

+ info

Plaça Coprínceps

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.Octubre del 2014.
Reforma de tres despatxos en tres vivendes

+ info

Reforma de tres despatxos en tres vivendes

Edifici El Triangle.Projecte.Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2012.

+ info

Estadi Nacional d’Andorra

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Abril del 2012.
Notaria Ferràndiz

+ info

Notaria Ferràndiz

Despatx d’Andorra la Vella.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2010.

+ info

Casa Roc del Roure

Vivenda unifamiliar.Projecte Executiu.Urbanització Alzina i Closes de Guillemó d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juny del 2008.

+ info

Edifici Multifuncional a la Prada de Moles

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Octubre del 2007.

+ info

Nova Seu Central del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

1er. Premi del Concurs d'Idees, agost del 2000.Prat Gran de Santa Coloma, Parròquia d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2007.

+ info

Edifici l’Esquirol

Edifici plurifamiliar aïllat en les parcel·les núm. 18, 19 i 26 de Sant Pere del Tarter, parròquia de Canillo, Principat d'Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Club de Caldea

Projecte d'Ampliació.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.
Passarel·la d'accés a Caldea

+ info

Nou accés a Caldea

Avantprojecte.Plaça del Parc de la Mola, Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.

+ info

Edifici Xiulets House

Projecte.Carrer Mossèn Enric Marfany de Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.Abril del 2006.
Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

+ info

Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Desembre del 2005.

+ info

Centre Geriàtric

Avantprojecte.La Massana, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.

+ info

Noves Zones Verdes i Esportives al Parc del Prat del Roure

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.
Poble d'Anyós

+ info

Poble d’Anyós

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Octubre del 2003.

+ info

Casa Garcia – Fernández

Projecte de Vivenda unifamiliar.Urbanització Salines i Salinetes a Anyós, Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Setembre del 2003.

+ info

Nou Parc de Repòs i Esbarjo a la Terra dels Prunyoners

1er. Premi del Concus d'Idees, març de 2003.L’Aldosa de La Massana, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Nova Seu del Consell General

Accèssit del Concurs Internacional d'Avantprojectes.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juliol del 2002.
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador

+ info

Nou vial de connexió entre av. Meritxell, c. l’Aigüeta i c. Sant Salvador

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2001.

+ info

Aparcament Vertical de la Farrera Negra

Participació al Concurs d'Idees.La Massana, Principat d’Andorra.Abril del 2001.
Rehabilitació C.O.A.A.

+ info

Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)

Rehabilitació.Avinguda Dr. Mitjavila d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2000.

+ info

Paperera-Cendrer “VIA”

Dissenyada l’any 1998.Comercialitzada per DAE, S.A. l’any 2000.

+ info

Casa Porté-Beck

Ampliació de vivenda unifamiliar.Carrer Girona d'Alella, Barcelona.Obra acabada l'any 1998.
National Bank of Sharjah

+ info

National Bank of Sharjah

Gratacels situat a Corniche Road.Seleccionat per al Concurs d'Idees.Khalid Lagoon, Sharjah City, Emirats Àrabs.Març del 1998.
Escola Andorrana de Segona Ensenyança

+ info

Escola de Maternal i Primera Ensenyança

Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1998.
Plaça dels Coprínceps

+ info

Plaça Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Plaça de la Creu Blanca

+ info

Plaça de la Creu Blanca

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Parc del Prat Gran de l’Areny

+ info

Parc del Prat Gran de l’Areny

2on. Premi del Concurs d'Idees.Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1997.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia de La Massana

La Massana, Principat d’Andorra.1996 - 1998.
Carrer Bonaventura Riberaygua

+ info

Carrer Bonaventura Riberaygua

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 1997.
Avinguda Meritxell

+ info

Avinguda Meritxell

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Projecte, maig del 2002.
Nova S.T.A.

+ info

Nova Seu Central de Telecomunicacions d’Andorra (STA)

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Gener del 1996.

+ info

Institut de Batxillerat de La Margineda

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Novembre del 1995.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia d’Andorra la Vella

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.1994 - 1997.
Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

+ info

Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Setembre del 1994.

+ info

Illa de Zorrozaurre

Ordenació.Seleccionat al Premi Thyssen d'Arquitectura.Bilbao, Espanya.Març del 1994.
Illa de Spree

+ info

Illa de Spree

Remodelació.Participació al Concurs d'Idees.Berlín, Alemanya.Novembre del 1993.
Casal del Poble d'Encamp

+ info

Edifici del Casal del Poble

Participació al Concurs d'Idees.Plaça dels Arinsols d’Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1993.
Casa Benazet

+ info

Casa Benazet

Rehabilitació.Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1993.
Sant Julià de Lòria

+ info

Vialitat rodada i de vianants, i tractament del mobiliari urbà de Sant Julià de Lòria

Accèssit al Concurs d'Idees.Principat d’Andorra.Novembre del 1990.