Nova Seu d’Andorra Telecom

Participació al Concurs d'Idees. Avinguda Meritxell, Andorra la Vella, Principat d'Andorra. Novembre del 2014.

Miquel Albós - Lluís Montesinos (Arquitectes).
Col·laboradora: Sònia Blanco Montseny (Interiorista).

  1. Imatge arquitectònica, justificació de la solució proposada.

La imatge i la iconocitat de la proposta està en la definició volumètrica de l’edifici, de manera que cada costat respon a criteris, usos i escales diferents.

– L’una a escala de l’Avinguda Meritxell d’Andorra la Vella.

– L’altre a escala del país.

Des de l’Avinguda Meritxell, la visualització de l’edifici és total. En un primer pla veiem directament el costat més atractiu i comercial i, en segon pla, aixecant-se pel damunt, apareix la Torre SOM definida com una referència del país.

La Torre SOM té una alçada de PB+16. Donat que un dels requeriments del programa consisteix en integrar l’actual pilona de telecomunicacions de l’Edifici Tècnic, creiem que les antenes de la pilona haurien d’estar a la Torre o, millor dit, la Torre SOM fa de pilona de telecomunicacions.

Properament la Seu de la Justícia tindrà fins a PB+15, i creiem que la Torre SOM, precisament perquè disposa de les antenes hauria de ser la més alta. Per proporció, convindria que encara fos més alta, però superem el programa demanat en excés.

Tot el que no són accessos i comunicacions verticals, està tancat per una façana composta per dues capes o pells. Té múltiples funcions.

– La cara exterior està formada per un tancament de vidre transparent sobre un bastiment de fusta fenòlica, que permet suportar qualsevol publicitat tecnològica, tant siguin pantalles fixes (tipus Times Square) com cèl·lules fotovoltaiques. Una de les seves virtuts és que esdevé un suport que l’evolució tecnològica dels propers anys pot fer-la modificar. És fàcilment substituïble i modificable, sense bastides i sense afectar a l’interior.

– La separació entre les dues capes és una relliga d’un metre d’ample que, a més de permetre l’accés per al manteniment, modificacions i neteja de vidres, permet crear un coixí d’aire que pot recuperar per a la climatització de l’edifici.

– La pell interior defineix l’espai, mitjançant un tancament modulat a un metre, que varia en funció de l’ús. Pot ser un mòdul de vidre transparent, translúcid o opac, o un mòdul d’obra acabat en panell d’alumini tipus Alucobond.

 

  1. ADEQUACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS AL PROGRAMA FUNCIONAL

 Unitat funcional 1: Explotació comercial

Comerç prèmium

Evidentment, el comerç prèmium és el primer que ens trobem accedint des de l’Avinguda Meritxell. Ocupa la planta soterrània, baixa, primera, segona i tercera, amb un total de 1.432m2 de superfície. Fins a la planta tercera, pot funcionar tant com un únic comerç o com a comerços independents per planta.

Ja des de l’accés i amb gran percepció des de l’avinguda, una escala exempta i un ascensor de gran capacitat ens dirigeix cap a les plantes superiors. Aquest nucli de comunicacions verticals són independents de les plantes de comerç i poden funcionar fora de l’horari comercial.

Una vegada s’ha accedit en el comerç prèmium, una escala mecànica en primer pla, només de pujada, ens convida a accedir als diferents nivells. A més de l’escala mecànica central, hi ha un altre nucli de comunicacions verticals format per dos ascensors i una escala d’emergència, que permet comunicar totes les plantes de comerç i les plantes de museu – sala d’exposicions.

El nivell de la planta primera del nou edifici s’enrasarà amb la cota de la planta primera del Edifici Tècnic existent, de manera que el comerç prèmium de la planta primera es pot perllongar fins l’altre accés de l’altre extrem, comunicant-se amb el comerç no prèmium.

El restaurant

En la planta sisena i última de l’edifici del costat de la Avinguda Meritxell, hem ubicat un restaurant. Ocupa un total, entre menjador i cuina, de 537m2 de superfície. Gaudeix d’una posició privilegiada, disposa d’una terrassa exterior per a l’estiu, és un punt alt a peus de la Torre d’oficines i està a peu pla de la Sala de Conferencies. La cuina, servida pel muntacàrregues, està ubicada en el lateral, al llarg del Carrer de la Borda.

Es pot accedir independentment o no des del carrer en funció del horari comercial, i es pot accedir des de la torre d’oficines. Té una llum especial tant de dia com de nit. La seva coberta esta formada per un conjunt de claraboies, amb enjardinaments a base de pensaments, fabricant un ambient insòlit i tranquil envoltat d’una voràgine d’activitat.

Comerç no prèmium

Des del Carrer de Sant Salvador, a través d’una zona exterior aixoplugada, s’accedeix a un gran vestíbul que disposa també d’una escala exempta i un ascensor de gran capacitat.

Des d’aquest nucli de comunicacions vertical molt visible des de l’exterior, s’accedeix al comerç no prèmium. Ocupa la planta primera, segona i tercera, amb un total de 1.468m2 de superfície. Pot funcionar tant com a un únic comerç o com a comerços independents per planta.

La seva connexió a nivell de la planta primera amb la zona prèmium de l’extrem de l’Avinguda Meritxell mitjançant un pas força ample, possibilita que pugui funcionar com a una galeria comercial.

 

Unitat funcional 2: Parc empresarial tecnològic

Des del vestíbul del Carrer de Sant Salvador, s’accedeix al vestíbul de la Torre SOM de les oficines del Parc Tecnològic. En aquest està el control d’accés del nucli d’ascensors.

Oficines empresarials del Parc Tecnològic

Aquests ascensors permeten accedir a les oficines del Parc Empresarial Tecnològic. Tenen la primera parada en la planta sisena, on es troba la sala de conferencies. Les restants cinc plantes fins a la dotze estan destinades a oficines empresarials modulables. Cada planta pot disposar d’una secretaria compartida, si els despatxos son d’empreses diferents; o d’una recepció, si l’empresa ocupa tota la planta. Tota la planta s’obre en totes les orientacions, disposant de molta llum natural i gaudint d’unes vistes espectaculars. Cada planta té uns 664m2, ocupant un total de 3.320m2 de superfície. Com la façana està modulada a 1m, permet definir les mides dels despatxos tancats com es vulgui.

La sala de conferencies

La sala de conferencies és de doble alçada i per les seves dimensions és molt visible des del carrer, tot i estar situada en la planta sisena. La seva superfície és d’uns 467m2 i està orientada al llarg de l’edifici. Si comptem amb l’àmbit d’accés i la sala de control, suma uns 709m2 de superfície. Es situa en pendent per obtenir una acústica i una visualització adequada. Com ja estem en una planta sisena – setena, des del pati de butaques, els conferenciants i l’escenari queden emmarcats per un entorn urbà i natural agradable. La sala de control i les cabines de traducció simultània s’obren a la sala de conferencies des del lateral de la planta superior. La sala de conferencies està al mateix nivell que la planta sisena de l’edifici del costat de l’Avinguda Meritxell, permetent que l’escenari pugui obrir-se o estendre fins a la terrassa exterior del restaurant. Si després d’una conferencia es vol servir un refrigeri, es pot sortir directament per la “pantalla”, cap a la terrassa i/o el restaurant.

Helistop

Per tal de poder ser un parc empresarial de referència mundial, cal que disposi d’un accés ràpid i directe, i per això, considerem que l’edifici ha de quedar coronat per un helistop que permeti enllaçar-nos tant amb l’Heliport Nacional com amb l’Aeroport de la Seu. Les mides mínimes de la plataforma d’un helistop d’ús privat són 15mx15m, amb un perímetre de seguretat que l’envolta de 3m, com a mínim. Donada la seva ubicació tant urbana, és obligatori que els helicòpters que aterressin siguin bimotors. D’aquesta manera, la torre estaria rematada per les comunicacions hertzianes i les comunicacions aèries.

 

Unitat funcional 3: Espais museístics i d’exposicions

Consta de cafeteria, espais interactius, espais museístics i/o sala d’exposicions, i es distribueix entre tota la planta quarta i la planta cinquena, ocupant una superfície de 1.824m2 en total.

Als espais museístics inicialment previstos, s’hi pot accedir de diverses maneres: directament des de l’avinguda Meritxell, des del comerç prèmium situat immediatament a sota, des del nucli de comunicacions situat en el Carrer de Sant Salvador.

En planta quarta està situada la cafeteria en voladís, just a sobre de l’accés a l’edifici. S’organitza en doble alçada i és molt visible des de l’avinguda Meritxell i l’avinguda Riberaygua, produint un efecte crida.

En planta cinquena, el museu d’Andorra Telecom té com a sostre la pendent de la Sala de Conferencies, permetent gaudir d’una doble alçada oberta al Carrer de Sant Salvador. Donada l’orientació i qualitat de l’espai, seria la millor ubicació per destinar-la a l’organització d’esdeveniments.

 

Unitat funcional 4: Instal·lacions tècniques de telecomunicacions

En funció de les fases de construcció, podem ordenar tres zones a tractar:

– El conjunt del repartidor de coure dins de l’Edifici Administratiu de l’Avinguda Meritxell.

– L’Edifici Tècnic.

– La coberta de l’Edifici Tècnic.

Tot el conjunt del repartidor es deixa integrat en l’edifici nou. Mantenim els nivells actuals, i adaptem els nous nivells amb els preexistents. Si per tempus de construcció és possible que coincidim amb l’horitzó de l’any 2017, permetria actuar sense tanta precaució.

La nova estructura del nou edifici es col·loca independentment de l’estructura de l’Edifici Tècnic, sense afectar-lo. La façana s’enrasaria, en les plantes segona i tercera, amb la façana interna de la doble pell i es panelaria en alumini tipus Alucobond. En la planta baixa, s’acabaria idènticament que la resta de la nova planta baixa. De manera que, tant en les fases de construcció, com posteriorment, l’Edifici Tècnic queda fagocitat sense percebre que existeix. Les noves plantes de la planta cinquena i sisena, es construeixen cobrint l’Edifici Tècnic mitjançant plaques alveolars pont de 17m de llum. Si en l’horitzó dels anys 2040-50-60, les necessitats tècniques de l’Edifici Tècnic es poguessin desmantellar, es podria enderrocar sense afectar al nou edifici, llavors ja vell edifici.

Els nivells de la planta primera i quarta del nou edifici els fem coincidir amb els nivells de l’Edifici Tècnic, de manera que podem connectar els dos extrems de l’edifici nou. En planta primera, el comerç prèmium es connecta amb el comerç no prèmium configurant una possible galeria comercial; i en la planta quarta, podem disposar del museu destinat en una sola planta, situat en el costat del Carrer Sant Salvador, podent-se dirigir cap als espais interactius, la botiga i la cafeteria, situats en el costat de l’Avinguda Meritxell.

La coberta i la pilona de telecomunicacions de l’Edifici Tècnic s’haurà protegir al llarg de les totes les obres. La pilona no caldrà tornar-la a posar, perquè la Torre ja fa de pilona, podent ubicar tota la instal·lació de climatització i de telecomunicacions en la nova planta setzena de la torre.

 

Unitat funcional 5: Necessitats comercials i administratives d’Andorra Telecom

Agència comercial

L’agència comercial s’ubica en la planta baixa, en el costat de l’edifici del Carrer de Sant Salvador. L’accés principal és molt visible, tant si vens des del carrer de Sant Salvador, com des de l‘Avinguda Riberaygua, com des del Carrer Maria Pla.

Hi ha un espai exterior aixoplugat que es transforma en pre-vestíbul de la agència comercial.

La seva superfície és d’uns 300m2, i disposa de llum natural tant frontalment com lateralment des de l’Avinguda Riberaygua.

Internament pot comunicar-se amb el vestíbul comercial no prèmium com amb el vestíbul de la Torre.

Espai d’oficines

Estan ubicades en les plantes superiors de la Torre. Concretament en les plantes tretzena, catorzena i quinzena. Cada planta té uns 664m2, ocupant un total de 1.814m2 de superfície.

Tenen les mateixes característiques que les oficines empresarials del Parc tecnològic: Disposen de molta llum natural i gaudeixen d’unes vistes espectaculars. Com la façana està modulada a 1m, permet definir les mides dels despatxos tancats com es vulgui.

Instal·lacions de climatització i de telecomunicació

Per sobre de la planta quinzena, situaríem una altra planta exclusiva per a instal·lacions de climatització i de telecomunicació. Les antenes es poden penjar en tot el perímetre en l’orientació que faci falta.

Aparcament

Ocupa tota la parcel·la limitada pels carrers que l’envolten i pel Edifici Tècnic. S’accedeix des de l’Avinguda Riberaygua mitjançant una rampa. Cada planta té uns 613m2, ocupant entre les dues plantes soterrànies un total de 1.225m2. Es considera que l’aparcament és per a les necessitats d’Andorra Telecom i les del Parc empresarial Tecnològic.

 

  1. INTEGRACIÓ AL TEIXIT URBÁ, ACCESSOS I COMUNICACIONS.

Tot i la seva alçada, l’edifici queda molt integrat en el teixit urbà. Ocupa tota l’illa seguint les alineacions dels carrers. L’espai de placeta existent s’allibera, deixant només l’avet com a l’element natural que ens marca l’accés a l’edifici. En un món tant globalitzat, on les marques estan a tot arreu, l’avet ens situa i ens diferencia d’altres ciutats.

Els accessos es situen en els extrems. L’edifici pretén atraure els visitants amb accessos i comunicacions verticals fàcils i d’immediata visualització.

Per tal d’aconseguir una disposició dels espais en planta d’una manera més lliure, totes les comunicacions verticals i els serveis s’organitzen al llarg de la façana del carrer de la Borda.

Hi ha 4 nuclis de comunicació vertical i un muntacàrregues.

– Dos nuclis amb una escala exempta i un ascensor de gran capacitat en els dos extrems, just al costat dels accessos.

– Altres dos amb dos ascensors i una escala d’emergència, l’un dedicat exclusivament a la torre i, l’altre com a complement necessari del comerç prèmium i de la sala d’exposicions – museu.

– Un moll de descàrrega en la planta baixa dóna servei al muntacàrregues que puja fins a la planta sisena.

 

  1. ESTRUCTURA, MANTENIMENT, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Durabilitat.

Edifici amb doble pell de mur cortina formant cambra d’aire.

Muntants de fusta ignífuga de creixement controlat.

Vidres amb característiques diferents en funció dels requeriments funcionals i climàtics.

Façana de doble pell que protegeix de les inclemències del temps, la contaminació i la brutícia.

Insolació.

Tots els espais tenen llum natural: les oficines, els passadissos, el restaurant, la seva cuina, la sala de conferencies, les sales d’exposició i museu, etc. L’enfosquiment d’aquests espais es pot efectuar actuant sobre la pell interior amb vidres de cristall líquid polimeritzat, eliminant la necessitat d’instal·lació de cortines, així com el seu manteniment.

Acústica.

A la sala de conferències, sostre i parets interiors de llates de fusta sobre panell fonoabsorvent reduint la possible reverberació.

Eficiència energètica.

L’edifici té dos centres de maquinària que es connecten amb les diferents plantes per dos nuclis verticals de servei registrables exterior i/o interiorment.

Intercanviadors de fred-calor a la coberta, ús de l’aire de les cambres de façana per al pre-tractament de l’aire de renovació de l’edifici.

Cambra d’aire de façana com a coixí tèrmic hivern-estiu.

El mur cortina exterior de la façana sud disposa de vidres fotovoltaics orientables translúcids en una superfície de fins 1.266m².

Tecnologia.

Panells fotovoltaics transparents.

Panells cristall líquid polimerizat.

Pantalles transparents de Leds en façana per a la publicitat de gran format a l’accés principal d’Avinguda Meritxell a l’estil Times Square.

Pou canadenc.

Helistop.

Sostenibilitat.

Doble full exterior.

Ús del Pou Canadenc per al pre-tractament de l’aire de renovació que s’impulsarà a l’edifici.

Recuperació del fred o calor de l’aire interior.

Aire pre-temperat de façana.

Estructura exterior en fusta.

95% del volum amb il·luminació natural.

Panells fotovoltaics 1.266m2

Recuperació de l’aigua per a la coberta enjardinada amb subbase filtrant, aljub secundari en el soterrani i aljub primari en la coberta, gestionats per motors alimentats amb electricitat provinent de les plaques Fotovoltaiques de la façana. Funcionament per gravetat responent al 100% de les necessitats.

Façana primària amb triple vidre – doble càmera.

Manteniment.

Panells de formigó biològic amb líquens de generació espontània en parts opaques i baixos susceptibles de vandalisme. Manteniment nul.

Separació de doble pell mitjançant passeres de relliga per neteja d’ambdues, registre i manteniment de les instal·lacions i registre de les canals verticals d’instal·lacions.

Espai a la coberta per a les antenes, completament registrable.

Espai a la coberta per a les instal·lacions, registrable i protegit. Hiperventilat.

Evolució.

La modularitat de la façana així com, la passera de manteniment i la doble pell amb vidres interiors de cristall líquid polimeritzat, que faciliten el canvi d’acabat opac a transparent, permeten l’evolució de l’edifici en el temps segons els possibles futurs usos i requeriments, sense necessitat de muntar bastida ni afectar al funcionament de l’edifici.

L’estructura és porticada de formigó armat en la seva part inferior del conjunt, i mixta en la part superior de la Torre SOM.

Es salven llums de rendiment òptim de 7,5×7,5m, resolent els forjats amb plaques alveolars.

 

  1. PROGRAMA ESTIMATIU DE TREBALLS, DETALLANT LES FASES NECESSÀRIES, TENINT EN COMPTE QUE CALDRÀ ASSEGURAR EN TOT MOMENT LA CONTINUÏTAT DELS SERVEIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS D’ANDORRA TELECOM DURANT LES OBRES

Hem considerat, per una qüestió d’eficàcia i de costos, que l’edifici administratiu de l’Avinguda Meritxell s’hauria de construir al mateix temps que la resta.

Podria enderrocar-se en una fase posterior, però repercutiria negativament al personal i als clients el quedar-se tant a prop d’una obra.

Els paletes són sempre benvinguts, però ho són més quan abans se’n vagin.

Fase 1

Enderroc de les parts a no conservar: Edifici de bombers i Edifici administratiu de l’Avinguda Meritxell.

Conservació de la galeria d’instal·lacions i mur.

Estintolament de la galeria d’instal·lacions.

Fase 2

Construcció de les plantes soterrani per a l’aparcament i ubicació de Pou Canadenc.

Enderroc de la planta primera de l’edifici tècnic existent.

Construcció de l’edifici, a excepció de l’edifici tècnic conservat, mantenint l’antena i els equips de climatització.

Fase 3

Trasllat de la instal·lació de l’antena i dels equips de climatització a la planta d’instal·lacions de la Torre SOM.

Desconnexió de l’antena i de l’equip de climatització existent. Posterior enderroc de la planta sotacoberta i de la coberta de l’edifici tècnic.

Construcció de la planta cinquena i sisena que cobreixen l’edifici tècnic mitjançant plaques alveolars pont de 17m de llum.

Reforma i adaptació de la planta primera de l’edifici tècnic com a galeria comercial.

Tancament i acabat de l’edifici.

+ info

Nou Parc de Lleure d’Encamp

Projecte i Direcció de les obres de construcció.Participació al Concurs d'Idees.Prat Gran de l'Areny i Prat del Germà, Encamp.Setembre del 2020.

+ info

Xalet Roser

Projecte de vivenda unifamiliar aïllada.Carrer Les Costes dels Vilars, Escaldes-Engorgany, Principat d'Andorra.Obra acabada l'estiu del 2018.

+ info

Nova Base del COEX

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d'Andorra.Desembre del 2016.

+ info

Centre Esportiu d’Ordino (CEO)

Projecte de Remodelació i Projecte Energètic.1er. Premi del Concurs, agost del 2013.Ordino, Principat d'Andorra.Recepció definitiva de l'obra, novembre del 2015.

+ info

Residència Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell

Reforma i Ampliació.2on. Premi del Concurs d'Idees.Santa Coloma, parròquia d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Juliol del 2015.

+ info

Pla Parcial UA SUBLE Cabeca

Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Aprovació definitiva. Resolució març del 2015.

+ info

Nova Seu d’Andorra Telecom

Participació al Concurs d'Idees.Avinguda Meritxell, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2014.

+ info

Plaça Coprínceps

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.Octubre del 2014.
Reforma de tres despatxos en tres vivendes

+ info

Reforma de tres despatxos en tres vivendes

Edifici El Triangle.Projecte.Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2012.

+ info

Estadi Nacional d’Andorra

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Abril del 2012.
Notaria Ferràndiz

+ info

Notaria Ferràndiz

Despatx d’Andorra la Vella.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2010.

+ info

Casa Roc del Roure

Vivenda unifamiliar.Projecte Executiu.Urbanització Alzina i Closes de Guillemó d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juny del 2008.

+ info

Edifici Multifuncional a la Prada de Moles

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Octubre del 2007.

+ info

Nova Seu Central del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

1er. Premi del Concurs d'Idees, agost del 2000.Prat Gran de Santa Coloma, Parròquia d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2007.

+ info

Edifici l’Esquirol

Edifici plurifamiliar aïllat en les parcel·les núm. 18, 19 i 26 de Sant Pere del Tarter, parròquia de Canillo, Principat d'Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Club de Caldea

Projecte d'Ampliació.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.
Passarel·la d'accés a Caldea

+ info

Nou accés a Caldea

Avantprojecte.Plaça del Parc de la Mola, Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.

+ info

Edifici Xiulets House

Projecte.Carrer Mossèn Enric Marfany de Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.Abril del 2006.
Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

+ info

Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Desembre del 2005.

+ info

Centre Geriàtric

Avantprojecte.La Massana, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.

+ info

Noves Zones Verdes i Esportives al Parc del Prat del Roure

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.
Poble d'Anyós

+ info

Poble d’Anyós

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Octubre del 2003.

+ info

Casa Garcia – Fernández

Projecte de Vivenda unifamiliar.Urbanització Salines i Salinetes a Anyós, Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Setembre del 2003.

+ info

Nou Parc de Repòs i Esbarjo a la Terra dels Prunyoners

1er. Premi del Concus d'Idees, març de 2003.L’Aldosa de La Massana, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Nova Seu del Consell General

Accèssit del Concurs Internacional d'Avantprojectes.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juliol del 2002.
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador

+ info

Nou vial de connexió entre av. Meritxell, c. l’Aigüeta i c. Sant Salvador

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2001.

+ info

Aparcament Vertical de la Farrera Negra

Participació al Concurs d'Idees.La Massana, Principat d’Andorra.Abril del 2001.
Rehabilitació C.O.A.A.

+ info

Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)

Rehabilitació.Avinguda Dr. Mitjavila d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2000.

+ info

Paperera-Cendrer “VIA”

Dissenyada l’any 1998.Comercialitzada per DAE, S.A. l’any 2000.

+ info

Casa Porté-Beck

Ampliació de vivenda unifamiliar.Carrer Girona d'Alella, Barcelona.Obra acabada l'any 1998.
National Bank of Sharjah

+ info

National Bank of Sharjah

Gratacels situat a Corniche Road.Seleccionat per al Concurs d'Idees.Khalid Lagoon, Sharjah City, Emirats Àrabs.Març del 1998.
Escola Andorrana de Segona Ensenyança

+ info

Escola de Maternal i Primera Ensenyança

Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1998.
Plaça dels Coprínceps

+ info

Plaça Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Plaça de la Creu Blanca

+ info

Plaça de la Creu Blanca

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Parc del Prat Gran de l’Areny

+ info

Parc del Prat Gran de l’Areny

2on. Premi del Concurs d'Idees.Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1997.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia de La Massana

La Massana, Principat d’Andorra.1996 - 1998.
Carrer Bonaventura Riberaygua

+ info

Carrer Bonaventura Riberaygua

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 1997.
Avinguda Meritxell

+ info

Avinguda Meritxell

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Projecte, maig del 2002.
Nova S.T.A.

+ info

Nova Seu Central de Telecomunicacions d’Andorra (STA)

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Gener del 1996.

+ info

Institut de Batxillerat de La Margineda

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Novembre del 1995.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia d’Andorra la Vella

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.1994 - 1997.
Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

+ info

Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Setembre del 1994.

+ info

Illa de Zorrozaurre

Ordenació.Seleccionat al Premi Thyssen d'Arquitectura.Bilbao, Espanya.Març del 1994.
Illa de Spree

+ info

Illa de Spree

Remodelació.Participació al Concurs d'Idees.Berlín, Alemanya.Novembre del 1993.
Casal del Poble d'Encamp

+ info

Edifici del Casal del Poble

Participació al Concurs d'Idees.Plaça dels Arinsols d’Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1993.
Casa Benazet

+ info

Casa Benazet

Rehabilitació.Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1993.
Sant Julià de Lòria

+ info

Vialitat rodada i de vianants, i tractament del mobiliari urbà de Sant Julià de Lòria

Accèssit al Concurs d'Idees.Principat d’Andorra.Novembre del 1990.